انتخاب ها

سوپ قارچ الیت

3,5003,395 تومان

جدول ارزش غذایی

در 100 گرم

انرژی(Kcal/100) 334.69
کربوهیدرات(g/100) 60.25
چربی(g/100) 6.16
پروتئین(g/100) 9.56